Συλλογή τροφίμων και φαρμάκων για τους ανθρώπους στη Δωρίδα που έχουν ανάγκη, 14 Αυγούστου 2017, 18.00 – 21.00, Πλατεία Υψηλού Χωριού

Συλλογή τροφίμων και φαρμάκων
για τους ανθρώπους στη Δωρίδα που έχουν ανάγκη 

14 Αυγούστου 2017, Δευτέρα, 18.00 – 21.00
Πλατεία Υψηλού Χωριού

διοργάνωση: Σύλλογος Υψηλοχωριτών Δωρίδας