Λαϊκός αγώνας δρόμου στους Άγιους Πάντες, 13 Αυγούστου 2017, 10.00

Λαϊκός αγώνας δρόμου στους Άγιους Πάντες!

13 Αυγούστου 2017, Κυριακή, 10.00

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι Αγίων Πάντων»