Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή, 13 Αυγούστου 2017, 11.00 – 13.30, Κοινοτικό Γραφείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή!

13 Αυγούστου 2017, Κυριακή, 11.00 – 13.30
Κοινοτικό Γραφείο Καλοσκοπής