Εθελοντική Αιμοδοσία στο Καστράκι, 13 Αυγούστου 2017, 8.30 – 13.30

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Καστράκι!

13 Αυγούστου 2017, Κυριακή, 8.30 – 13.30
Γραφείο Συλλόγου