Βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, 12 Αυγούστου 2017, 22.00, «Apollo Beach Hotel», Μαραθιάς

Βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική

12 Αυγούστου 2017, Σάββατο, 22.00
«Apollo Beach Hotel», Μαραθιάς