Εθελοντική Αιμοδοσία στη Λιλαία, 12 Αυγούστου 2017, 10.00 – 13.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Λιλαία!

12 Αυγούστου 2017, Σάββατο, 10.00 – 13.00