Λάτιν Πάρτι, είσοδος ελεύθερη, 12 Αυγούστου 2017, 19.00 – 21.30, Ξενοδοχείο «Γανυμήδης», Γαλαξείδι

Λάτιν Πάρτι!

12 Αυγούστου 2017, 19.00 – 21.30
Ξενοδοχείο «Γανυμήδης», Γαλαξείδι

είσοδος ελεύθερη