Χοροεσπερίδα Συλλόγων Διακοπίου, 12 Αυγούστου 2017, Διακόπι

Χοροεσπερίδα Συλλόγων Διακοπίου

12 Αυγούστου 2017, Σάββατο
Διακόπι