Εθελοντική Αιμοδοσία στη Γλυφάδα Δωρίδας, 11 Αυγούστου 2017, 10.00 – 13.30 Πλατεία

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Γλυφάδα Δωρίδας!

11 Αυγούστου 2017, Παρασκευή, 10.00 – 13.30
Πλατεία Γλυφάδας Δωρίδας