Παράσταση του Μικρού Τμήματος  Χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεσφίνας, 11 Αυγούστου 2017, 21.30, Πλατεία Δεσφίνας

Παράσταση του Μικρού Τμήματος  Χορευτικού
του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεσφίνας «Η Πρόοδος»

11 Αυγούστου 2017, Παρασκευή, 21.30
Πλατεία Δεσφίνας