Πάρτι Νεολαίας στο Ευπάλιο, 16 Αυγούστου 2017, Αγία Παρασκευή («Κτήρια»)

Πάρτι Νεολαίας στο Ευπάλιο!

με τον ντι τζέι Κοντοχρήστο

16 Αυγούστου 2017, Τετάρτη
Αγία Παρασκευή («Κτήρια»), Ευπάλιο

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου