Από την όπερα έως τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική με το σχήμα Musica del Cuore, 8 Αυγούστου 2017, 21.00, Πλατεία Κάβου («Φάρος»), Γαλαξείδι

Από την όπερα έως τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική
με το σχήμα Musica del Cuore

8 Αυγούστου 2017, Τρίτη, 21.00
Πλατεία Κάβου («Φάρος»), Γαλαξείδι

διοργάνωση: «Πρωτοβουλία Πολιτών Γαλαξειδίου»