Ωράριο λειτουργίας Λαογραφικής Στέγης Πολυδρόσου/Σουβάλας, Αύγουστος 2018

Ωράριο λειτουργία Λαογραφικής Στέγης Πολυδρόσου/Σουβάλας

Αύγουστος 2018