Εκδρομή νεολαίας της Ένωσης Τρικορφιωτών Δωρίδας στη Λευκάδα, 8 Αυγούστου 2017

Εκδρομή νεολαίας της Ένωσης Τρικορφιωτών Δωρίδας στη Λευκάδα

8 Αυγούστου 2017, Τρίτη