Έκθεση ζωγραφικής του Παναγιώτη Βισβίκη, 6 – 15 Αυγούστου 2017, «Κάβειρος», Κίρρα

Έκθεση ζωγραφικής του Παναγιώτη Βισβίκη

6 – 15 Αυγούστου 2017
«Κάβειρος», Κίρρα