Βραδιά με έντεχνο και ροκ, 6 Αυγούστου 2017, 21.00, «Karvou Cafe», Γλυφάδα Δωρίδας

Βραδιά με έντεχνο και ροκ

Σταυρός Ναθαναήλ – Βασίλης Ράλλη – Χρήστος Κυριαζής – Νίκος Χριστόπουλος

6 Αυγούστου 2017, Κυριακή, 21.00
«Karvou Cafe», Γλυφάδα Δωρίδας