Βραδιά Αφήγησης με τη Νάντια Γιώτη, 4 Αυγούστου 2017, 21.00, Πλαζ «Κεντρί», Γαλαξείδι

Βραδιά Αφήγησης με τη Νάντια Γιώτη

4 Αυγούστου 2017, Παρασκευή, 21.00
Πλαζ «Κεντρί», Γαλαξείδι