Εικαστική Έκθεση, 7 – 13 Αυγούστου, 21.00 – 24.00, Κήπος Βούλας Μανωλούδη, Λιμάνι Γαλαξειδίου

2η Εικαστική Έκθεση

7 – 13 Αυγούστου, Δευτέρα – Κυριακή, 21.00 – 24.00
Κήπος Βούλας Μανωλούδη, Λιμάνι Γαλαξειδίου

διοργάνωση: «Πρωτοβουλία Πολιτών Γαλαξειδίου»