Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα, 9 Αυγούστου 2017, 18.00, Περιφερειακό Ιατρείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα!

και ενημέρωση για την αιμοδοσία από τον ιατρό Δημήτριο Μπουργιανό

9 Αυγούστου 2017, Τετάρτη, 18.00
Περιφερειακό Ιατρείο Βουνιχώρας