Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Ευθυμία, 7 Αυγούστου 2017, 18.00, Περιφερειακό Ιατρείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Ευθυμία!

7 Αυγούστου 2017, Δευτέρα, 18.00
Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Ευθυμίας