Πάρτι με τον ντι τζέι Nick Mpraou, 16 Αυγούστου 2017, 23.30, «Jef Cafe-Bar», Αμυγδαλιά

Πάρτι με τον ντι τζέι Nick Mpraou

16 Αυγούστου 2017, Τετάρτη, 23.30
«Jef Cafe-Bar», Αμυγδαλιά, τηλ. 2266051550