Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 2 έως 5 Αυγούστου 2017

 Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

2 έως 5 Αυγούστου 2017, Τετάρτη έως Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311