Κατασκήνωση Λυκόπουλων Άμφισσας – Ιτέας, 21 – 27 Αυγούστου 2017, Προσήλιο Φωκίδας

Κατασκήνωση Λυκόπουλων Άμφισσας – Ιτέας

21 – 27 Αυγούστου 2017 
Προσήλιο Φωκίδας