Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά, 18 Αυγούστου 2017, 10.00 – 13.00, Περιφερειακό Ιατρείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά

18 Αυγούστου 2017, Παρασκευή, 10.00 – 13.00
Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλιάς