Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας στην Ακρόπολη και σε αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας στην Ακρόπολη
και σε αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής

677