Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Μαυρολιθάρι, 12 – 23 Αυγούστου 2017

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Μαυρολιθάρι

12 – 23 Αυγούστου 2017

διοργάνωση: Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολιθαριτών