Δελφίνια στον Κορινθιακό (φωτογραφίες του Σταύρου Καραμπέτσου)

Δελφίνια στον Κορινθιακό!

φωτογραφίες του Σταύρου Καραμπέτσου

29 Μαΐου 2016

680

681

682

683