Ομιλία – προβολή του Ανδρέα Σαμπατάκου για το Τέμπλο του Αγίου Νικολάου Γαλαξιδίου, 29 Ιουλίου 2017, 20.00, Ναός Αγίου Νικολάου Γαλαξειδίου

Ομιλία – προβολή του Ανδρέα Σαμπατάκου
για το Τέμπλο του Αγίου Νικολάου Γαλαξιδίου

29 Ιουλίου 2017, Σάββατο, 20.00
Ναός Αγίου Νικολάου Γαλαξειδίου