Ανοιχτή συνάντηση με προτάσεις και συζήτηση για την ανάδειξη και προβολή του Σπηλαίου Γαλαξειδίου, 28 Ιουλίου 2017, 20.00, Παρθεναγωγείο Γαλαξειδίου

Ανοιχτή συνάντηση με προτάσεις και συζήτηση
για την ανάδειξη και προβολή του Σπηλαίου Γαλαξειδίου

28 Ιουλίου 2017, Παρασκευή, 20.00
Παρθεναγωγείο Γαλαξειδίου