«Καλλιτεχνικός Περίπατος στο Γαλαξίδι», 4 – 13 Αυγούστου 2017

Καλλιτεχνικός Περίπατος στο Γαλαξίδι

4 – 13 Αυγούστου 2017

διοργάνωση: Πρωτοβουλία Πολιτών Γαλαξειδίου