Εμποροπανήγυρη Κίρρας, 28 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2017

Εμποροπανήγυρη Κίρρας

28 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2017
Πλατεία Κίρρας