Πανηγύρι στο Κροκί Δελφών με τον Δημήτρη Στρέμπελα και τον Βαγγέλη Μπακόπουλο, 25 Ιουλίου 2017

Πανηγύρι στο Κροκί Δελφών

με τον Δημήτρη Στρέμπελα και τον Βαγγέλη Μπακόπουλο

25 Ιουλίου 2017, Τρίτη