Έκθεση Γλυπτών του Θεόδωρου Παπαγιάννη, 20 Ιουλίου – 10 Σεπτεμβρίου 2017, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Έκθεση Γλυπτών του Θεόδωρου Παπαγιάννη

20 Ιουλίου – 10 Σεπτεμβρίου 2017
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών