Αιμοδοσία στο Τρίκορφο Δωρίδας, 5 Αυγούστου 2017, 10.00 – 13.00

Αιμοδοσία στο Τρίκορφο Δωρίδας!

5 Αυγούστου 2017, Σάββατο, 10.00 – 13.00