Βατό πλέον το μονοπάτι που οδηγεί στον καταρράκτη του Αθανασίου Διάκου

Βατό πλέον το μονοπάτι
που οδηγεί στον καταρράκτη του Αθανασίου Διάκου

696