Εγκαινιάστηκε η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

Εγκαινιάστηκε η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

30 Ιουνίου 2016

691