«Το πρόγραμμα CLLD/LEADER Παρνασσού – Οίτης: Ευκαιρίες και Προοπτικές», ενημερωτική σύσκεψη, 18 Ιουλίου 2017, 20.00, Κοινοτικό Κατάστημα Επταλόφου

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER Παρνασσού – Οίτης: Ευκαιρίες και Προοπτικές

ενημερωτική σύσκεψη

18 Ιουλίου 2017, Τρίτη, 20.00
Κοινοτικό Κατάστημα Επταλόφου