Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής – Κατασκευές, 15 – 22 Ιουλίου 2017, 20.30 – 22.30, 20.30, Αίθουσα Γκανιάτσου, Μαραθιάς

Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής – Κατασκευές

15 – 22 Ιουλίου 2017, 20.30 – 22.30
εγκαίνια: 15 Ιουλίου 2017, Σάββατο, 20.30
Αίθουσα Γκανιάτσου, Μαραθιάς