Λεωφορείο από Αγία Ευθυμία για μπάνιο σε Ιτέα – Κίρρα, 29 Ιουλίου – 14 Αυγούστου 2017, κάθε μέρα

Λεωφορείο από Αγία Ευθυμία για μπάνιο σε Ιτέα – Κίρρα

29 Ιουλίου – 14 Αυγούστου 2017, κάθε μέρα
15.00 από Αγία Ευθυμία – 18.30 από Κίρρα

διοργάνωση: Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών