Το Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου (στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο επάνω χωριό) θα είναι ανοιχτό στις 15 Ιουλίου 2017, 19.00 – 20.30

Το Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου 
(στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο επάνω χωριό)
θα είναι ανοιχτό το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017, 19.00 – 20.30