Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 12 έως 15 Ιουλίου 2017

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

12 έως 15 Ιουλίου 2017, Τετάρτη έως Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034