Εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας σε Ζάλογγο – Αρχαία Κασσώπη – Πρέβεζα, 8 Ιουνίου 2016

Εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας
σε Ζάλογγο – Αρχαία Κασσώπη – Πρέβεζα

8 Ιουνίου 2016, Τετάρτη

699