Φωτογραφίες από τις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας στην περιοχή της Πολυδρόσου, 27 Μαΐου 2016

Φωτογραφίες από τις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές»
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας
στην περιοχή της Πολυδρόσου

27 Μαΐου 2016

702