«Παρνασσός – Από την Εποχή των Παγετώνων στους Εθνικούς Δρυμούς», εκδήλωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, 23 Ιουνίου 2017, 18.00, ΚΠΕΕ Αμφίκλειας

Παρνασσός
Από την Εποχή των Παγετώνων στους Εθνικούς Δρυμούς

εκδήλωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

23 Ιουνίου 2017, Παρασκευή, 18.00
Έδρα ΦΔΕΔΠ, ΚΠΕΕ Αμφίκλειας