Πάρτι του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας, 23 Ιουνίου 2017, 21.00, Μπάρ «Κάβειρος», Κίρρα

Πάρτι του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας

23 Ιουνίου 2017, Παρασκευή, 21.00
Μπάρ «Κάβειρος», Κίρρα