Μέρες Μουσικής στο Γαλαξείδι, 23, 24 και 25 Ιουνίου 2017

Μέρες Μουσικής στο Γαλαξείδι!

23, 24 και 25 Ιουνίου 2017, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00, στις 21.30 μουσική ταινία
Λιμάνι Γαλαξειδίου