Σεργιάνι στην Παράδοση με τον Μουσικοχορευτικό και Λαογραφικό Όμιλο Ιτέας «Το Χοροστάσι», 23 Ιουνίου 2017, 21.00, Μαρίνα Ιτέας

Σεργιάνι στην Παράδοση

με τον Μουσικοχορευτικό και Λαογραφικό Όμιλο Ιτέας 
«Το Χοροστάσι»

23 Ιουνίου 2017, Παρασκευή, 21.00
Μαρίνα Ιτέας