Μουσικό – χορευτικό αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, 22 Ιουνίου 2017, 21.00, Αλσύλλιο Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, Άμφισσα

Μουσικό – χορευτικό αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο

με τα Εφηβικά Χορευτικά Τμήματα
του Χορευτικού Ομίλου Άμφισσας

22 Ιουνίου 2017, Πέμπτη, 21.00
Αλσύλλιο Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, Άμφισσα