Ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Δελφών στο Γαλαξείδι για θέματα καθαριότητας και πυροπραστασίας, 28 Μαΐου 2016, 19.30

Ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Δελφών στο Γαλαξείδι
για θέματα καθαριότητας και πυροπραστασίας

28 Μαΐου 2016, Σάββατο
19.30 – 20.30: Καταστήματα Γαλαξειδίου
20.30: Πλατεία Μάμα, Λιμάνι Γαλαξειδίου

 

717