Εγκαίνια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας, 30 Μαΐου 2016, 12.30

Εγκαίνια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

30 Μαΐου 2016, Δευτέρα, 12.30

710